Harde Staal ApS udvikler og producerer dæksler og skabe til underjordiske installationer. Vi har udviklet og patenteret unikke løsninger på støbejerns dæksler. Med udgangspunkt i arbejdsmiljø er dækslerne hængslet, og udviklet med fjeder aflastning, således dækslet opfylder arbejdstilsynets krav om tunge løft.

Vores dæksler opfylder EN124-kravene og er afprøvet samt godkendt af Force Technology.

Støbte dæksler

Servicevenlige og enkelte at betjene, også for den, som skal arbejde med dem på alle tider af døgnet uanset vejr og årstid.

Læs mere »

Varmgalvaniseret dæksler

Fjederaflastet dæksler der opfylder arbejdstilsynets krav om tunge løft på max 15 kg er godkendt iht. EN124.

Læs mere »

Brønde/opføring

Simpel måde at etablere en ny brønd på. Montagetiden nedsættes betydeligt ved brug af en færdig løsning.

Læs mere »

Godt arbejdsmiljø

HARDE STAAL ApS har bl.a. udviklet fjederaflastningssystem, som reducerer åbningskræften til ca.15 kg. for dæksel.

Den europæiske norm EN124 angiver retningslinjer med hensyn til belastning, placering, konstruktion, og styrkemæssig afprøvning af dæksler.

Dæksler fra HARDE STAAL ApS er afprøvet og godkendt af Force Technology og opfylder kravene iht. EN124.

Ud over kravene i den europæiske norm EN124 stiller de regionale myndigheder krav til dækslernes fri åbning og funktion. I Danmark er det beskrevet i : Arbejdstilsynets meddelelse : vurdering af løft nr. 4.05.2. af oktober 1994

Dækslers fri åbning.

Brønde:
Den fri åbning i dæksler til nedgangsbrønde, skal være mindst 55x55cm eller 55cm i diameter, i henhold til arbejdstilsynet.

Bygværker:
I bygværker op til 4 meters længde skal der være mindst 1 fri åbning på 60×80 cm, i bygværker over 4 meters længde skal der være mindst 2 frie åbninger begge på mindst 120×120 cm, dog skal den ene åbning være så stor, at det maskinudstyr der findes i bygværket kan tages op i terræn.

Funktionskrav:
Arbejdstilsynets meddelelse : Vurdering af løft nr. 4.05.2. oktober 1994.
Hængslede dæksler og lemme skal kunne fastholdes sikkert i åben stilling.
Når dæksler og lemme åbnes skal åbningerne afspærres forsvarligt.
Når dækslernes åbningskraft overstiger 50 kg skal de åbnes med tekniske hjælpemidler. Når dækslernes åbningskraft er 50 kg og derunder, skal de åbnes med tekniske hjælpemidler hvis det er muligt. Med hensyn til åbnekraft henvises til en nyere At-meddelelse Nr.4.05.02 oktober 1994, hvor et løft på 50 kg og derover anses for klart sundhedsskadeligt. For at et løft tæt på kroppen normalt ikke anses for, at være sundhedsskadeligt må det ikke overstige 12 kg.